top of page

RIJDEN ONDER INVLOED

Uw advocaat in Brussel verdedigt u voor de politierechtbank als u wordt vervolgd voor rijden onder invloed van verdovende middelen, rijden onder invloed van alcohol of rijden onder invloed.

Drive-through Testing_edited.jpg

Uw advocaat komt tussen om u te verdedigen voor de politierechtbank van Brussel als u in België gecontroleerd wordt na het nuttigen van alcohol of verdovende middelen.

 

Uw advocaat in Brussel verdedigt u voor de politierechtbank als u wordt vervolgd voor rijden onder invloed van verdovende middelen, rijden onder invloed van alcohol of dronkenschap.

 

Uw advocaat komt tussenbeide aan uw zijde of vertegenwoordigt u voor de politierechtbank te Brussel (of waar dan ook in België) wanneer u wordt aangesproken na een controle langs de weg en de aanwezigheid van alcohol of verdovende middelen in uw lichaam is vastgesteld.

 

De voorziene sancties voor alcohol of verdovende middelen tijdens het rijden zijn zeer streng en worden regelmatig aangepast om mensen die onder invloed hebben gereden steeds strenger te bestraffen.

 

Advies van een advocaat gespecialiseerd in het strafrecht (in het bijzonder verkeersinbreuken) wordt steeds belangrijker.

 

De wet voorziet momenteel in de mogelijkheid voor de politierechter om zeer lange rijverboden op te leggen aan bepaalde beklaagden die zijn veroordeeld voor rijden onder invloed of rijden onder invloed van verdovende middelen.

 

Het is belangrijk dat u voor de zitting heeft kunnen overleggen met een deskundige advocaat om met hem de verschillende mogelijke alternatieven te onderzoeken.

 

Het is ook essentieel dat u aan uw advocaat uw persoonlijke situatie en de concrete omstandigheden van de controle, die ertoe hebben geleid dat u voor de politierechtbank werd gedagvaard, kunt uitleggen.

 

BeLaw Brussels staat regelmatig beklaagden bij die vervolgd worden voor de politierechtbank wegens rijden onder invloed van alcohol, verdovende middelen of dronkenschap.

 

Neem dan snel contact op met uw advocaat BeLaw Brussel.

bottom of page