top of page

UW ADVOCAAT VOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK

Uw advocaat staat verdachten en slachtoffers/burgerlijke partijen bij voor de correctionele rechtbank van Brussel en overal in België.

BeLaw Brussels komt tussenbeide ongeacht het misdrijf.

Inside church seats of a Jewish temple _edited.jpg
Wat zijn de zaken die door uw advocaat voor de correctionele rechtbank worden gepleit?

In België is het de correctionele rechtbank die de meeste strafbare feiten onderzoekt (met uitzondering van die welke dagelijks in grote aantallen door de politierechtbanken worden onderzocht - zie 'politierechtbank')

Het is inderdaad de correctionele rechtbank die bevoegd is om het hoger beroep tegen de vonnissen van de politierechtbank, de wanbedrijven (behalve degenen die uitdrukkelijk onder de jurisdictie van een andere rechtbank vallen)  en de gecorrectionaliseerde misdaden te onderzoeken.

Wat houdt het begrip 'wanberijf' in?

Wanbedrijven zijn strafbare feiten die door een gevangenisstraf van meer dan acht dagen en minder dan vijf jaar worden bestraft. We kunnen onder andere als voorbeelden vermelden: diefstal, slagen en verwondingen, fraude…zijn strafbare feiten die door een gevangenisstraf van meer dan acht dagen en minder dan vijf jaar worden . We kunnen met name noemen: diefstal, slagen en verwondingen, fraude…

Wat bedoelen we met 'gecorrectionaliseerde misdaden'?
Wat zijn de misdaden die vervolgens worden doorverwezen naar het hof van assisen?

Wanneer een misdrijf volgens het Belgisch Strafwetboek strafbaar is met een straf van meer dan vijf jaar (bijvoorbeeld: zware diefstal, afpersing, verkrachting,...) moet het in principe worden beoordeeld door het hof van assisen.
Om het aantal zaken dat door het Assisenhof moet worden behandeld te verminderen, heeft België voor een groot deel van deze misdrijven toch een systeem ingevoerd van systematische erkenning van verzachtende omstandigheden.
 
In de praktijk zijn dit nu alleen de zwaarste misdrijven, moord en doodslag, die worden behandeld door het hof van assisen. Hierbij is de aanwezigheid van een advocaat verplicht  voor de beschuldigde.
 
Is de aanwezigheid van een advocaat verplicht voor de correctionele rechtbank in Brussel, of meer in het algemeen in België, of kan ik alleen voor de rechtbank verschijnen?
 
De aanwezigheid van een advocaat is niet altijd verplicht voor de correctionele rechtbank, maar wordt sterk aanbevolen.
 
Wordt u voor de correctionele rechtbank (in Brussel of eender waar in België) gedagvaard, neem dan contact op met BeLaw-Brussel om gespecialiseerd advies over strafrecht te krijgen, indien u advies wenst van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in Brussel.
 
Uw advocaat verdedigt u voor de correctionele rechtbanken van Brussel en Waals-Brabant, maar ook overal in België.
bottom of page