top of page

BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET INSTELLEN VAN BEROEP IN STRAFRECHTELIJKE ZAKEN 

Uw advocaat ontvangt u in Brussel om u bij te staan en u te informeren over de beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen van de correctionele rechtbanken, raadkamers en politierechtbanken.

_edited.jpg

Uw advocaat ontvangt u in Brussel om u te helpen en te informeren over de beroepsmogelijkheden tegen de oordelen geveld door de strafrechters.

 

Uw advocaat ontvangt u in Brussel om u bij te staan en u te informeren over de beroepsmogelijkheden tegen de beslissingen van de correctionele rechtbanken, raadkamers en politierechtbanken.
 

Heeft u niet kunnen verschijnen voor een dagvaarding voor de correctionele rechtbank of het hof van beroep of bent u niet tevreden met een beslissing in eerste aanleg? 

 

Dan zijn er oplossingen en kan uw advocaat u helpen.
 

De gewone rechtsmiddelen in België zijn het verzet en het beroep.

 

Het verzet kan alleen tegen verstekvonnissen (wanneer een persoon tijdens zijn proces niet persoonlijk is verschenen of niet vertegenwoordigd was door een advocaat) worden ingevoerd.

 

In België wordt het verzet ingesteld door betekening door een gerechtsdeurwaarder en het doel ervan is om de zaak terug te brengen naar de rechter die de beslissing bij verstek heeft uitgesproken, zodat er een nieuw en tegenstrijdig debat wordt georganiseerd, indien nodig in aanwezigheid van een advocaat.

 

Voor de gedetineerden kan verzet rechtstreeks binnen de gevangenis worden ingesteld door een verklaring aan de directeur van de penitentiaire inrichting.

Toch is het ook van belang om in dit geval altijd advies in te winnen bij een strafrechtadvocaat, aangezien het verzet aan de gevangenisdirecteur alleen betrekking kan hebben op het strafrechtelijke aspect van de veroordeling.

 

Een verzet via een gerechtsdeurwaarder blijft noodzakelijk om het tegenstrijdige onderzoek van het burgerlijk aspect van de zaak te organiseren.

 

De gewone termijn voor het indienen van een verzet is 15 dagen vanaf de dag na de datum van betekening van de verstekvonnis.

 

Indien de betekening niet aan de persoon (van de beklaagde) is gebeurd, begint de termijn van vijftien dagen te lopen vanaf de dag waarop de beklaagde kennis krijgt van de betekening van het vonnis.

Het is daarom altijd beter om contact op te nemen met uw advocaat om bij hem na te gaan of u nog binnen de termijnen zit om verzet aan te tekenen tegen een beslissing van de politierechtbank, de correctionele rechtbank of het hof van beroep.

 

Als u aanwezig was op uw proces, maar u bent het niet eens met de beslissing die in eerste aanleg is gegeven, dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Het hoger beroep en een grievenformulier, bij voorkeur ingevuld door een strafrechtadvocaat, moeten binnen de 30 dagen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis worden ingediend.

 

Deze akten moeten een aantal bij wet bepaalde vermeldingen bevatten.

Uw advocaat ziet u op afspraak in zijn kantoor te Brussel om samen met u de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken om beroep in te stellen.

bottom of page