top of page

UW ADVOCAAT STAAT U BIJ IN DE GEVANGENIS

BeLaw Brussels staat gedetineerden bij in het kader van tuchtprocedures in de gevangenis.

Image de Tim Hüfner

De rechten van personen die in België worden vastgehouden zijn de laatste jaren enorm geëvolueerd.

Om een disciplinaire sanctie op te leggen aan een gedetineerde in een gevangenis, vereist de wet dat een specifieke procedure wordt gevolgd. 

Deze procedure voorziet met name in de mogelijkheid voor gedetineerden om zich te laten bijstaan door een advocaat die dat wil binnen de gevangenis  om hen te helpen in het kader van een tuchtprocedure.

bottom of page