top of page
Zoeken

Boetes opgelegd door de politierechtbank in België: uw advocaat kan u adviseren.


Heb je een kopij van een vonnis van de politierechtbank ontvangen en heb je hier vragen over?Onze advocaten helpen u graag snel verder in Brussel of Waals-Brabant.


Als u een uitnodiging tot betaling of een kopij van een vonnis van de politierechtbank hebt ontvangen, maar de inhoud ervan niet begrijpt, neem dan onmiddellijk contact op met een advocaat!


De eerste vraag die u zich moet stellen is of u nog in beroep kunt gaan tegen het vonnis.


Het advocatenkantoor BeLaw kan dit eerste punt snel voor u nakijken, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.


Wat moet ik doen als het vonnis definitief is? Kan mijn advocaat mij helpen bij het aanvragen van een betalingsregeling?


Als het vonnis definitief is, moet je het bedrag van de boete en de kosten die vermeld staan op het betalingsverzoek van de FOD Financiën binnen de gestelde termijn betalen.


Er kan echter een betalingsplan worden aangevraagd bij de FOD Financiën.


In principe is de bijstand van een advocaat niet vereist.


De procedure voor het aanvragen van een betalingsplan en het adres van het kantoor dat verantwoordelijk is voor de aanvraag staan vermeld op de betalingsaanvraag.


Aarzel echter niet om uw advocaat om hulp te vragen als dit moeilijk voor u is.


Waarom komt het bedrag van de boete dat door de rechter op de zitting mondeling wordt uitgesproken niet overeen met het bedrag dat de FOD Financiën me vraagt te betalen?


Ten eerste moeten alle boetes die door de politierechtbank worden opgelegd, worden verhoogd met opdeciemen om de stijging van de kosten van levensonderhoud weer te geven.

Momenteel moet het bedrag van de boetes die door de Politierechtbank worden opgelegd met 8 worden vermenigvuldigd.


Bijvoorbeeld:


Als je een boete van € 200 hebt gekregen, moet je in werkelijkheid een boete van € 1.600 betalen.


Als de rechtbank een boete van 200 euro voorwaardelijk heeft opgelegd voor 100 euro, moet je een boete van 800 euro betalen (1.600 euro - 800 euro).


Als de politierechtbank vervolgens een correctionele straf tegen je heeft uitgesproken (een boete van meer dan 25 euro of een gevangenisstraf van meer dan 7 dagen in het geval van de politierechtbank), moet je een bijdrage betalen aan het slachtofferhulpfonds, die momenteel is vastgesteld op een bedrag van 200 euro.


Sinds 2017 moeten alle veroordeelden in strafzaken ook een bijdrage betalen aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand.


Dit fonds is bedoeld om tweedelijnsrechtsbijstand te verlenen (vroeger bekend als 'pro deo').


In 2023 zal deze bijdrage 24 euro bedragen.


Bij het bedrag van de boete, vermenigvuldigd met de bijkomende decimes en vermeerderd met de verschillende bijdragen, komen nog de kosten van de dagvaarding en alle andere diverse kosten, evenals de forfaitaire schadevergoeding van 50 euro bepaald door artikel 91 § 2 van de wet van 28 december 1950.


Na een procedure voor de politierechtbank kunnen de te betalen bedragen aanzienlijk zijn, zelfs wanneer de opgelegde boete redelijk lijkt.


Het is daarom belangrijk dat je voor de politierechtbank het advies en de hulp inroept van een advocaat om je verdediging goed voor te bereiden, de ins en outs van de straffen en maatregelen die door de rechter worden opgelegd te begrijpen en op de hoogte te zijn van de rechtsmiddelen die je ter beschikking staan.


Als je een rechtsbijstandverzekering hebt voor je voertuig, kan je verzekering het honorarium van de advocaat van je keuze volledig betalen.


Als je een dagvaarding hebt ontvangen voor de politierechtbank in Brussel, Waals-Brabant (Nijvel en Waver) of ergens anders in België, neem dan onmiddellijk contact met ons op!

Comentários


bottom of page