top of page

In oktober 2011 trad Valérie-Anne DECERF toe tot de Brusselse Balie waar zij hoofdzakelijk actief is binnen het strafrecht.

 

Sinds januari 2023 is Mr. DECERF ook ingeschreven bij de Balie van Waals-Brabant waar ze haar bijkantoor heeft gevestigd.

 

Mr. DECERF komt tussen in alle stappen van de procedure overal in België, maar vooral in Brussel en in Waals-Brabant.

Tijdens haar rechtenstudie ontstond al snel haar interesse voor het strafrecht.

 

Deze interesse werd een echte passie voor het beroep van strafrechtadvocaat nadat ze naar de Verenigde Staten is afgereisd om zich aan te sluiten bij de teams van de ’Innocence Project’.

Deze vereniging, die met name bestaat uit professoren gespecialiseerd in het strafrecht en strafrechtadvocaten, zet zich al jaren in voor de verdediging van veroordeelden en van personen die onterecht gedetineerden zijn in de Verenigde Staten.

De belangrijkste drijfveer van Meester DECERF bij het uitoefenen van haar beroep als advocaat is het verdedigen van eenieder, ongeacht het misdrijf waarvan hij of zij wordt beschuldigd, alsof zij een van haar familieleden zou verdedigen.

Uw advocaat is er stellig van overtuigd dat iedereen recht heeft op de bijstand van een advocaat om zich te laten verdedigen.

"Hoe verschrikkelijk en weerzinwekkend hun daden ook zijn, er zijn geen mensen op deze aarde wiens schuld totaal is en aan wie men voor altijd volledig moet wanhopen." -Robert Badinter

belaw- photo profil decerf.jpg
bottom of page